Stovykla Trakuose, erdvi stovyklavietė - Akmeninė Užeiga