Stovykla Trakuose, erdvi stovyklavietė | Akmeninė Užeiga